Category Archives: สาระน่ารู้

ภูมิแพ้เกิดจากอะไร? ไขข้อสงสัยสาเหตุที่ให้คนเป็นภูมิแพ้

ภูมิแพ้เกิดจากอะไร

ด้วยสภาพแวดล้อมของคนเมืองส่วนใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลพิษ ฝุ่นควันต่าง ๆ ทำให้หลายคนมีอาการภูมิแพ้ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องบอกว่า โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่สามารถพบได้กับคนทุกเพศทุกวัย บทความนี้เราจะมาพูดถึง สาเหตุที่ทำให้คนเป็นภูมิแพ้เกิดจากอะไร มีวิธีรักษาภูมิแพ้ให้หายขาดได้หรือไม่ อย่างไรบ้าง  สาเหตุของภูมิแพ้เกิดจากอะไร ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นภูมิแพ้ อาการภูมิแพ้สามารถเป็นได้หลายอย่าง เช่น ฝุ่น ละออง ขนสัตว์ ฯลฯ หรือบางรายอาจจะเกิดจากพันธุกรรม ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ นั่นก็คือ 1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป สภาพแวดล้อมก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่ส่งเสริมให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศเปลี่ยน การสัมผัสสารระคายเคือง เช่น ควันธูป ควันบุหรี่ ควันท่อไอเสีย ไรฝุ่น ที่มักจะพบตามที่นอน หมอน ผ้าห่ม เฟอร์นิเจอร์ มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ขนสัตว์ เป็นต้น 2. ปัจจัยด้านพันธุกรรม กรณีที่พ่อ หรือแม่ เป็นโรคภูมิแพ้ โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-50 แต่ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ โอกาสที่ลูกจะเป็นภูมิแพ้ก็มีมากถึงร้อยละ 50-70  ส่วนเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่พบประวัติการเป็นโรคภูมิแพ้ […]

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายคู่คนกรุงเทพฯ สถิติชี้ชัดเทียบเท่าการสูบบุหรี่ถึง 1,224 มวน!

ปัจจุบันปัญหาฝุ่น PM 2.5 คือปัญหาที่คนกรุงเทพฯ และคนไทยหลายคนต้องเผชิญในทุกปี โดยปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ หรือเกิดจากการก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งฝุ่นร้ายตัวจิ๋วนี้ถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างกับการสูบบุหรี่หรือควันบุหรี่มือสองเลยทีเดียว เนื่องจากฝุ่นมีอนุภาคขนาดเล็กมากจนสามารถเดินทางผ่านระบบทางหายใจเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ง่าย อันเป็นสาเหตุร้ายของการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหัวใจและระบบทางเดินหายใจ

มะเร็งปอด ภัยร้ายที่มากับมลพิษทางอากาศ คร่าชีวิตคนไทยลำดับต้น ๆ

มะเร็งปอด จัดเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ จนก่อให้เกิดกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย สามารถตรวจพบได้หากกลุ่มก้อนมีขนาดใหญ่ สามารถขยายเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้ โดยมะเร็งปอดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก ที่มีอัตราพบได้อยู่ที่ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด เป็นชนิดที่กลุ่มก้อนเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้เร็ว มีโอกาสเสียชีวิตสูง และมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก ที่มีอัตราการแพร่กระจายได้ช้ากว่า และสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากทำการผ่าตัดนำกลุ่มก้อนผิดปกติออกจากร่างกาย