คำนำหน้าชื่อ

  วันเดือนปีเกิด

  จังหวัด

  วันที่ซื้อสินค้า

  แบรนด์สินค้า

  รุ่นของสินค้า

  Serial Number หมายเลขเครื่อง

  อัพโหลดไฟล์ใบเสร็จ (สำหรับสินค้าแบรนด์ BRITA,Babyliss,VS Sassoon)

  สาขาที่ซื้อสินค้า

  คุณรู้จักแบรนด์เราผ่านช่องทางไหน

  นโยบายรับประกันสินค้า

  เครื่องฟอกอากาศ

  เงื่อนไขการรับประกัน

   
  • บริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า (ตัวมอเตอร์ 5 ปี)
  • บริษัทรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น โดยจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบีเวลล์ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากบีเวลล์ ทางเรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

  เงื่อนไขการไม่รับประกัน

   
  • ใช้งานสินค้าผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์
  • ความผิดพลาดจากผู้ใช้เองเช่นการหล่น กระแทก เปียกน้ำ
  • ใช้กับระบบไฟฟ้าที่ไม่ใช่ 220V/1P/50Hz หรือระบบไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าผิดปกติ เช่นไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
  • ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ฯลฯ
  • มีการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวสินค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
  • ไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

  เครื่องดูดความชื้น

  เงื่อนไขการรับประกัน

   
  • บริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า (ตัวคอมเพรสเซอร์ 3 ปี)
  • บริษัทรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น โดยจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบีเวลล์ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากบีเวลล์ ทางเรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

  เงื่อนไขการไม่รับประกัน

   
  • ใช้งานสินค้าผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์
  • ความผิดพลาดจากผู้ใช้เองเช่นการหล่น กระแทก เปียกน้ำ
  • ใช้กับระบบไฟฟ้าที่ไม่ใช่ 220V/1P/50Hz หรือระบบไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าผิดปกติ เช่นไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
  • ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ฯลฯ
  • มีการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวสินค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
  • ไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

  แอร์เคลื่อนที่

  เงื่อนไขการรับประกัน

   
  • บริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า (ตัวคอมเพรสเซอร์ 3 ปี)
  • บริษัทรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น โดยจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบีเวลล์ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากบีเวลล์ ทางเรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

  เงื่อนไขการไม่รับประกัน

   
  • ใช้งานสินค้าผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์
  • ความผิดพลาดจากผู้ใช้เองเช่นการหล่น กระแทก เปียกน้ำ
  • ใช้กับระบบไฟฟ้าที่ไม่ใช่ 220V/1P/50Hz หรือระบบไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าผิดปกติ เช่นไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
  • ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ฯลฯ
  • มีการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวสินค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
  • ไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

  เครื่องกรองน้ำ

  เงื่อนไขการรับประกัน

   
  • บริษัทรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า 
  • บริษัทรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น โดยจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบีเวลล์ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากบีเวลล์ ทางเรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

  เงื่อนไขการไม่รับประกัน

   
  • ใช้งานสินค้าผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์
  • ความผิดพลาดจากผู้ใช้เองเช่นการหล่น กระแทก เปียกน้ำ
  • ใช้กับระบบไฟฟ้าที่ไม่ใช่ 220V/1P/50Hz หรือระบบไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าผิดปกติ เช่นไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
  • ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ฯลฯ
  • มีการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวสินค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
  • ไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

  เครื่องดูดฝุ่น

  เงื่อนไขการรับประกัน

   
  • บริษัทรับประกันสินค้าเฉพาะตัวเครื่องด้ามจับเครื่องดูดฝุ่นเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า (ไม่รวมหัวแปรงต่างๆ)
  • บริษัทรับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น โดยจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับบีเวลล์ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากบีเวลล์ ทางเรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

  เงื่อนไขการไม่รับประกัน

   
  • ใช้งานสินค้าผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์
  • ความผิดพลาดจากผู้ใช้เองเช่นการหล่น กระแทก เปียกน้ำ
  • ใช้กับระบบไฟฟ้าที่ไม่ใช่ 220V/1P/50Hz หรือระบบไฟฟ้าที่มีกำลังไฟฟ้าผิดปกติ เช่นไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
  • ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว ฯลฯ
  • มีการดัดแปลงหรือแก้ไขตัวสินค้าโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
  • ไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า