Tag Archives: เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน

เครื่องฟอกอากาศภายในบ้าน มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพอย่างไร?

เครื่องฟอกอากาศ ถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรง เนื่องจากทุกวันนี้ในชีวิตประจำวันของเราต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก ทั้งเรื่องของฝุ่นละออง ฝุ่น PM2.5 เชื้อโรค เชื้อไวรัสและแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการก่ออาการภูมิแพ้และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีเครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูงที่มีประโยชน์เพื่อช่วยดูแลรักษาสุขภาพของเรา และลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคชนิดต่าง ๆ ด้วยคุณประโยชน์จากฟังก์ชันการใช้งาน ดังนี้