Tag Archives: ปัญหาฝุ่น PM 2.5

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภัยร้ายคู่คนกรุงเทพฯ สถิติชี้ชัดเทียบเท่าการสูบบุหรี่ถึง 1,224 มวน!

ปัจจุบันปัญหาฝุ่น PM 2.5 คือปัญหาที่คนกรุงเทพฯ และคนไทยหลายคนต้องเผชิญในทุกปี โดยปัญหานี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ หรือเกิดจากการก่อสร้างทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งฝุ่นร้ายตัวจิ๋วนี้ถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างกับการสูบบุหรี่หรือควันบุหรี่มือสองเลยทีเดียว เนื่องจากฝุ่นมีอนุภาคขนาดเล็กมากจนสามารถเดินทางผ่านระบบทางหายใจเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ง่าย อันเป็นสาเหตุร้ายของการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหัวใจและระบบทางเดินหายใจ