Tag Archives: ลดความชื้นในห้อง

ลดความชื้นในห้อง สร้างบ้านให้ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของบ้านและผู้อยู่อาศัย

การลดความชื้นในห้อง ควบคุมระดับความชื้นในบ้านให้เหมาะสม ถือเป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยควรหมั่นดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นสูง ยิ่งในบางช่วงฤดูก็จะมีฝนตกหนัก ทำให้บ้านมีการสะสมความชื้นไว้สูงจนเกินไป จนก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวบ้าน และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยด้วย