มะเร็งปอด ภัยร้ายที่มากับมลพิษทางอากาศ คร่าชีวิตคนไทยลำดับต้น ๆ

มะเร็งปอด จัดเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย ซึ่งเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและไม่สามารถควบคุมได้ จนก่อให้เกิดกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย สามารถตรวจพบได้หากกลุ่มก้อนมีขนาดใหญ่ สามารถขยายเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายได้ โดยมะเร็งปอดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก ที่มีอัตราพบได้อยู่ที่ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมด เป็นชนิดที่กลุ่มก้อนเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้เร็ว มีโอกาสเสียชีวิตสูง และมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก ที่มีอัตราการแพร่กระจายได้ช้ากว่า และสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากทำการผ่าตัดนำกลุ่มก้อนผิดปกติออกจากร่างกาย

อาการของโรคมะเร็งปอด

  • อาการทางระบบทางเดินหายใจ

มะเร็งปอด คือโรคร้ายที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรงเลยก็ว่าได้ โดยผู้ป่วยมักจะมีอาการไอเรื้อรัง อาจมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะก็ได้ บางรายอาจมีอาการไอเป็นเลือด ปอดอักเสบ มีไข้ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก เจ็บบริเวณหน้าอกเวลาหายใจ สาเหตุจากการที่ก้อนมะเร็งโตขึ้นจนทำให้มีเนื้อที่ให้ปอดหายใจได้น้อยลง

  • อาการทางระบบอื่น ๆ

นอกจากอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้ว ผู้ป่วยมะเร็งปอดบางรายอาจมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วย อาการเบื่ออาหารจนทำให้น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด มีอาการบวมที่แขน คอ ทรวงอกส่วนบน หรือบริเวณหน้า เนื่องจากมีเลือดดำคั่ง เสียงแหบ ปวดกระดูก มีตุ่มหรือก้อนขึ้นตามผิวหนัง กลืนลำบาก และบางรายที่ก้อนมะเร็งแพร่กระจายไปยังสมองหรือไขสันหลังแล้ว อาจเป็นอัมพาตได้

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด

  • การสูบบุหรี่และสูดรับควันบุหรี่มือสอง

ควันบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูบโดยตรง หรือการสูดรับควันบุหรี่มือสองที่ไม่ผ่านตัวกรองก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดได้ง่ายมาก เนื่องจากภายในบุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมีบางส่วนเป็นสารเคมีที่ก่อมะเร็งและปะปนในอากาศได้นานถึง 5 ชั่วโมงอีกด้วย หากสูดรับควันบุหรี่ตกค้างเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง โรคมะเร็งปอดคงอยู่ไม่ไกลแน่นอน

  • การทำงานในอุตสาหกรรมที่มีสารก่อมะเร็ง

การสัมผัสสารแอสเบสตอส หรือแร่ใยหินซึ่งนิยมใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด สารเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็งที่ให้ผลร้ายแรง ป่วยง่ายกว่าสารก่อมะเร็งอื่น ๆ สูงถึง 5 เท่า ยิ่งหากผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานเหล่านี้มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือรับควันบุหรี่มือสองร่วมด้วย โอกาสที่จะป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าบุคคลทั่วไปถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว

  • สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองพิษ

ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งปอดได้ หากสูดมลพิษทางอากาศเป็นประจำ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่มีปริมาณปนเปื้อนในอากาศสูงมากในประเทศไทย หากสูดรับฝุ่นละอองพิษเหล่านี้เข้าไปในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ผ่านการฟอกอากาศจากเครื่องฟอกอากาศเสียก่อน โอกาสที่จะป่วยเป็นมะเร็งปอดสูงหรือเทียบเท่ากับการสูดรับควันบุหรี่เลย

รู้เท่าทันโรค! วิธีป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งปอด

  • ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้ผู้ป่วยรับรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น หากป่วยเป็นมะเร็งปอดหรือมีสัญญาณบ่งชี้ สามารถเตรียมรับมือ และเริ่มต้นกระบวนการรักษาที่ถูกต้องได้เร็วจนมีโอกาสหายขาดจากอาการป่วย ลดความรุนแรงให้อยู่ในขั้นตอนที่ควบคุมได้

  • สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง

การสวมใส่หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพถือเป็นวิธีป้องกันโรคมะเร็งปอดที่ใคร ๆ ก็ทำได้ง่าย หน้ากากอนามัยจะคัดกรองสิ่งสกปรกและช่วยป้องกันการสูดรับฝุ่นละอองพิษ PM2.5 ควันบุหรี่ ควันพิษ สารเคมี และสารก่อมะเร็งในอากาศได้ ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • งดสูบบุหรี่ และหลีกให้ห่างควันบุหรี่มือสอง

การไม่สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงให้ห่างจากผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นวิธีป้องกันโรคมะเร็งปอดที่ปฏิบัติได้ง่ายแถมยังมีประสิทธิภาพมากอีกด้วย เนื่องจากนอกจากมลพิษทางอากาศแล้ว ควันบุหรี่นับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญลำดับต้น ๆ ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด

มะเร็งปอด อันตรายที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่สามารถป้องกันได้หากมีเครื่องฟอกอากาศ Bwell

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้อากาศที่คุณและคนรักสูดหายใจเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ หรือเต็มไปด้วยฝุ่นละอองพิษ PM2.5 อันเป็นสารก่อมะเร็งปอด คุณสามารถป้องกันและลดอัตราเสี่ยงป่วยมะเร็งปอดได้ไม่ยาก เพียงแค่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงจาก Bwell ไว้ใช้งาน ซึ่งทางเรามีทั้งแบบเครื่องฟอกอากาศตั้งไว้ใช้งานในบ้านที่อยู่อาศัย แบบพกพา และเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ใช้งานในอาคารขนาดใหญ่ อย่างโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงที่กรองได้แม้กระทั่งฝุ่นละออง PM2.5 โดยเครื่องฟอกอากาศของ Bwell สามารถกรองเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็กใหญ่ 99.9 เปอร์เซ็นต์ ด้วยนวัตกรรม Triple-Action Virus Killer และนวัตกรรมการกรองอากาศ 7 ขั้นตอน อันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องฟอกอากาศ Bwell เลือกเครื่องฟอกอากาศ Bwell รับรองไม่ผิดหวัง

Bwell ขอแนะนำ เครื่องฟอกอากาศที่มีนวัตกรรมการกรองอากาศที่ล้ำสมัยถึง 7 ชั้น แก้ปัญหาฝุ่นละอองและเชื้อโรคในอากาศ

เลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้ที่ คลิกเลย

และ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่

เพิ่มเพื่อน