เครื่องฟอกอากาศสำนักงาน 750 CFM

เครื่องฟอกอากาศฝังฝ้า 90-180 ตรม.

กำลังลม : 750 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที