ระบบ Bwell Subscription 

เป็นระบบเช่าซื้อเครื่องกรองน้ำ และ เครื่องฟอกอากาศ
โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินก้อน

โดยมีขั้นตอนง่ายๆเพียงกรอกข้อมูลลงทะเบียนเป็นสมาชิก ระบบจะตัดชำระค่าเช่าซื้อรายเดือนอัตโนมัติทางบัตรเครดิต จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อนัดช่างเข้าไปติดตั้งเครื่องให้ลูกค้า และเข้าไปเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาเป็นประจำต่อเนื่องจนครบอายุสัญญา 60 เดือน ซึ่งเมื่อครบอายุสัญญาแล้วตัวเครื่องจะเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกค้าทันที

BWELL HOTLINE